Polityka Prywatności

Polityka Prywatności sklepu “MyZorki Design

 • Czytając, przeglądając, czy używając stronę www.showroom.decostyl.pl akceptujesz poniższe zasady korzystania z tego serwisu.
 • Jako właściciel sklepu “MyZorki Design” – zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w tych zasadach. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis  “MyZorki Design” obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
 • Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedaję i nie udostępniam osobom trzecim danych presonalnych czy adresowych klientów/ użytkowników sklepu “MyZorki Design“.
  Niezapowiedziane Wiadomości
 • Zastrzegam sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości zarejestrowanym Klientom sklepu. W każdej chwili Klient może zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości poprzez wysłanie informacji do administratora sklepu.
  Rezygnacja z usług
 • W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania informacji ze sklepu “MyZorki Design“. Informacja o tym i o sposobie rezygnacji jest dołączana do każdego wysłanego listu e-mail.
  Dane Osobowe
 • Dane osobowe niezbędne do realizacji zamówień Klientów oraz inne gromadzone przes serwis www.showroom.decostyl.pl są objęte ochroną danych osobowych: nie są nikomu odsprzedawana ani udestępniane.
 • W czasie korzystania z www.showroom.decostyl.pl użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, o które należy podać to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień dane obejmują niezbędne informacje, potrzebne do zrealizowania zamówienia.
 • Niepodanie wymaganych danych spowoduje brak realizacji usługi, której dotyczyły.
 • Każdy Klient ma dostęp do swoich danych osobowych po zalogowaniu się do sklepu. Dane można przeglądać i zmieniać.
 • Zamówienia ze sklepu internetowego

 • Zasady zawierania umowy kupna – sprzedaży ustala Regulamin. Formularz zamówienia wymaga podania danych adresowych niezbędnych do przesłania przesyłki oraz adresu e-mail.
 • Zasady składania zamówień zostały opisane na stronie Jak kupować?

Prawa autorskie

Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U. 94 Nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań do bezpośredniego kopiowania, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki ze strony, tekstów opisów, bez zezwolenia autora jest Z A B R O N I O N E i stanowi naruszenie praw autorskich i podlega karze przewidzianej w Kodeksie Karnym. W przypadku stwierdzenie nieautoryzowanego wykorzystania materiałów – sprawa jest zgłaszana do naszego prawnika.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityka Prywatności, proszę nie korzystać z serwisu www.showroom.decostyl.pl.