Jak kupować?

Sklep “Showroom My Zorki” przyjmuje zamówienia poprzez formularz zamówienia systemu sklepowego. Dostęp do tego formularza wymaga rejestracji w sklepie – czyli podania niezbędnych informacji koniecznych do zrealizowania zamówienia. Twoje dane są chronione poprzez Politykę Prywatności.

Klient ma zawsze dostęp do swoich danych adresowych poprzez zalogowanie się w systemie sklepowym. Może je zmieniać i korygować lub poprosić o korektę danych administratora sklepu.

 1. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie swojego zamówienia na adres poczty elektronicznej podanej podczas rejestracji. Potwierdzenie zawiera adres zamawiającego, nazwy i ceny zamówionych artykułów, koszty przesyłki, adres dostawy, adres płatnika, sposób wysyłki oraz numer konta bankowego sklepu.
 2. Każde złożone zamówienie przez Klienta jest przechowywane w bazie danych sklepu i Klient zawsze ma do nich dostęp.
 3. Zamówione produkty są wysyłane poprzez Pocztę Polską. Na życzenie Klienta wysyłamy innymi usługami transportowymi np. kurier, pocztex, itp.
 4. Opłata za przesyłkę jest doliczana do zamówienia podczas jego składania. W zależności od ilości i rodzaju zamówionych artykułów opłata może ulec zmianie.
  Każde zamówienie jest realizowane dopiero po otrzymaniu należnej kwoty przelewem na konto sklepu “Showroom My Zorki“.

  W tytule przelewu za zamówienie, należy wpisać wyłącznie odpowiedni NUMER ZAMÓWIENIA. Numer zamówienia znajduje się w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

 5. Informacje o otrzymaniu wpłaty za złożone zamówienie jest wysyłana na podane konto poczty elektronicznej z informacją o terminie wysyłki.
 6. Zamówienie jest wysyłane do 7 dni roboczych, po powiadomieniu o otrzymaniu wpłaty.
 7. W przypadku braku kontaktu i wpłaty za złożone zamówienie, po upływie 10 dni od jego złożenia – system sklepowy automatyczne usunie takie zamówienie.
 8. Zamówione artykuły są wysyłane listem poleconym priorytetowym lub paczką – w zależności od wielkości przesyłki.
Zakupy bez ryzyka
100% Twojego zadowolenia lub zwrot pieniędzy!

Jeżeli nie będziesz zadowolona/y z zakupionego artykułu, jeżeli nie spełnia on Twoich oczekiwań w 100% lub z innego powodu nie chcesz go mieć – możesz go zwrócić wysyłając na adres sklepu w ciągu 14 dni od daty wysyłki – zgodnie z Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” – Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r. Sklep daję Ci gwarancję zwrotu kosztów ceny zakupu artykułu – bez kosztów przesyłki. Pieniądze są wysyłane wyłącznie, jako przelew na konto bankowe Klienta. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zwracane artykuły nie mogą nosić śladów użytkowania, nie mogą być odpakowane, ani uszkodzone.

Formy płatności

Sklep “Showroom My Zorki” oferuje następujące formy płatności za zamówienia:

 • Przelew na konto bankowe

Regulamin

Niniejszy regulamin stanowi zalecane warunki transakcji w sklepie internetowym, którego siedzibą jest: ul. Słowackiego 17/16, 72-600 Świnoujście. Sklep działa pod firmą Deco Styl, ul. Słowackiego 17/16, 72-600 Świnoujście (Urząd Miasta Świnoujście). Nip: 677-193-35-66, Regon 356721070. Firma wpisana do ewidencji działalności gospodarczej 2003-07-01, widoczna w CEIDG pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=4e4e8d1f-8e23-4ab6-84db-a9cd71a00cec.

Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

a) “Konto” – konto , które należy założyć na Stronie, jeśli chcesz złożyć Zamówienie;

b) “Potwierdzenie ” – e-mail potwierdzający wpłynięcie Twojego zamówienia;

d) “Dzień roboczy” – dzień, który nie jest (i) sobotą ani niedzielą, (ii) dniem wolnym od pracy;

e) “Potwierdzenie Zamówienia” – e-mail, w którym akceptujemy Twoje Zamówienie;

f) “Umowa ” – Twoje potwierdzone Zamówienie Produktu bądź Produktów zgodne z niniejszym Regulaminem

g) “Kupujący” – osobę fizyczną składającą Zamówienie na Stronie;

i) “Zamówienie ” – Zamówienie złożone przez Ciebie na Stronie w celu zakupienia od nas Produktu.

j) zastosowane nagłówki służą jedynie ułatwieniu wyszukiwania informacji i nie mają wpływu na interpretację ani rozumienie Regulaminu;

 1. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Kupującym, a sklepem internetowym – zwanym dalej Sprzedającym.
 2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 3. Sprzedający zapewnia Kupującego, że do poprawnego działania strony internetowej konieczne jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej nie mniejszej niż 1024 px.
 4. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.
 5. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie sklepu. Zamówienie wymaga przeprowadzenia następujących czynności: włożenie produktu do koszyka, podanie adresu dostawy, potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 6. Zawarcie umowy z Kupującym następuje w chwili złożenia zamówienia, czego potwierdzeniem jest e-mail wysłany na podany adres elektroniczny podany przez Kupującego.
 7. Aby Sprzedający mógł zrealizować zamówienie, niezbędne jest, aby Kupujący wypełnił formularz rejestracyjny – podając poprawne dane. Podanie loginu i hasła pozwala na swobodny dostęp do swoich danych w sklepie internetowym.
 8. W tytule przelewu za zamówienie, należy wpisać wyłącznie odpowiedni NUMER ZAMÓWIENIA. Numer zamówienia znajduje się w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
 9. Zamówione artykuły są dostarczana Kupującemu za pośrednictwem Poczty Polskiej lub na prośbę Kupującego za pośrednictwem innej firmy. Koszt przesyłki jest uzależniony od ilości i rodzaju zamówionych artykułów. Koszt jest podany na ekranie zamówienia dla wszystkich produktów znajdujących się w koszyku.
 10. Ceny oferowanych artykułów znajdują się na stronie sklepu. Są podane z złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 11. Klient ma możliwość zapłaty za zamówienie przelewem bankowym.
 12. Wysyłka zamówionych artykułów jest realizowana na teranie Rzeczpospolitej Polskiej.
 13. Umowa kupna – sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 14. Wszystkie informacje dla Klientów są przygotowane w języku polskim.
 15. Sklep ponosi odpowiedzialność za ewentualne wady produktu.
 16. Wszystkie kwestie handlu w internecie obejmują przepisy Kodeksu Cywilnego
 17. Dane Kupującego są chronione poprzez Politykę Prywatności.

Polityka Prywatności sklepu

  • Dane Osobowe
  • Dane osobowe niezbędne do realizacji zamówień Klientów są objęte ochroną danych osobowych: nie są nikomu odsprzedawane ani udostępniane.
  • Każdy Klient ma dostęp do swoich danych osobowych po zalogowaniu się do sklepu. Dane można przeglądać i zmieniać.
  • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania w drodze komunikacji elektronicznej oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
  • Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Zamówienia ze sklepu internetowego

 • Zasady zawierania umowy kupna – reguluje Kodeks Cywilny. Formularz zamówienia wymaga podania prawidłowych danych adresowych niezbędnych do przesłania przesyłki oraz adresu e-mail.

 

Odstąpienie od umowy

 

Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może – na podstawie przepisów prawa – odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od otrzymania towaru i wysyłając je na adres Deco Styl Sebastian Załęcki podany w niniejszym Regulaminie. Formularz do pobrania: tutaj.

Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformawania Kupującego o otrzymaniu informacji o odstąpieniu od umowy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedający dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty w taki sam sposób w jaki otrzymał ją od Kupującego.

 

 

 

Prawo odstąpienia od umowy (USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia “w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. „Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).”

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość znajdują się w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

„Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”

„Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

 

Rękojmia

 

Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może: a.złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; b.złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 

Regulamin znajduje się pod adresem: http://www.showroom.decostyl.pl/index.php/2008113019/informacje/regulamin.html.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa.

Prawa autorskie Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U. 94 Nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań do bezpośredniego kopiowania, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki ze strony, tekstów opisów, bez zezwolenia autora jest Z A B R O N I O N E i stanowi naruszenie praw autorskich i podlega karze przewidzianej w Kodeksie Karnym. W przypadku stwierdzenie nieautoryzowanego wykorzystania materiałów – sprawa jest zgłaszana do naszego prawnika.

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności sklepu “MyZorki Design

 • Czytając, przeglądając, czy używając stronę www.showroom.decostyl.pl akceptujesz poniższe zasady korzystania z tego serwisu.
 • Jako właściciel sklepu “MyZorki Design” – zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w tych zasadach. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis  “MyZorki Design” obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
 • Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedaję i nie udostępniam osobom trzecim danych presonalnych czy adresowych klientów/ użytkowników sklepu “MyZorki Design“.
  Niezapowiedziane Wiadomości
 • Zastrzegam sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości zarejestrowanym Klientom sklepu. W każdej chwili Klient może zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości poprzez wysłanie informacji do administratora sklepu.
  Rezygnacja z usług
 • W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania informacji ze sklepu “MyZorki Design“. Informacja o tym i o sposobie rezygnacji jest dołączana do każdego wysłanego listu e-mail.
  Dane Osobowe
 • Dane osobowe niezbędne do realizacji zamówień Klientów oraz inne gromadzone przes serwis www.showroom.decostyl.pl są objęte ochroną danych osobowych: nie są nikomu odsprzedawana ani udestępniane.
 • W czasie korzystania z www.showroom.decostyl.pl użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, o które należy podać to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień dane obejmują niezbędne informacje, potrzebne do zrealizowania zamówienia.
 • Niepodanie wymaganych danych spowoduje brak realizacji usługi, której dotyczyły.
 • Każdy Klient ma dostęp do swoich danych osobowych po zalogowaniu się do sklepu. Dane można przeglądać i zmieniać.
 • Zamówienia ze sklepu internetowego

 • Zasady zawierania umowy kupna – sprzedaży ustala Regulamin. Formularz zamówienia wymaga podania danych adresowych niezbędnych do przesłania przesyłki oraz adresu e-mail.
 • Zasady składania zamówień zostały opisane na stronie Jak kupować?

Prawa autorskie

Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U. 94 Nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań do bezpośredniego kopiowania, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki ze strony, tekstów opisów, bez zezwolenia autora jest Z A B R O N I O N E i stanowi naruszenie praw autorskich i podlega karze przewidzianej w Kodeksie Karnym. W przypadku stwierdzenie nieautoryzowanego wykorzystania materiałów – sprawa jest zgłaszana do naszego prawnika.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityka Prywatności, proszę nie korzystać z serwisu www.showroom.decostyl.pl.